MarketTools Cloud

Smeerolie voor
e-commerce succes

ERP-Sync

ERP-Sync

De sync module neemt bestaande data uit ERP-systemen over en stelt deze beschikbaar aan CMS en Webshops. Voor diverse ERP-systemen (o.a Exact Globe, Infor LN) zijn standaard koppelingen beschikbaar. Uitwisseling van data gebeurt via onze webservices, uiteraard over beveiligde connecties.<BR><BR> Sync is de enige module die installatie op een lokale server benodigd. Een standaard ERP-koppeling vergt niet meer dan een dagdeel installatie. Onderhoud aan de Sync-module is minimaal.<BR><BR> Juist bij grote assortimenten met heel veel data toont onze Sync zijn voordelen. De koppeling is razendsnel en verwerkt relevante aanpassingen binnen uw ERP-systeem in seconden. Uw MarketTools CMS en Webshop beschikken daarmee altijd over de meeste recente data.<BR><BR> Alle gegevens voor een webshop worden in standaard modus gesynchroniseerd. Onder andere artikelinformatie, debiteur- en afleveradressen, prijzen en kortingen, orderhistorie en voorraad. Uiteraard kan deze configuratie eenvoudig aangepast worden. Door bepaalde informatie uit te schakelen of specifieke informatie toe te voegen aan het synchronisatieproces.

Lees meer
CMS

CMS

Het MarketTools CMS fungeert als een schil over de informatie uit uw ERP-systeem. Op efficiënte wijze vult het CMS informatie uit het lokale ERP-systeem aan voor gebruik in uw webshop(s).<BR><BR> Bijvoorbeeld artikelinformatie uitbreiden met teksten, afbeeldingen en documenten. Of deze koppelen met gestandardiseerde kenmerken en eenheden al of niet vanuit uw ERP-systeem. Het aanmaken van verschillende indelingen en deze dynamisch binden aan een assortiment is mogelijk. Zo kunt u per webshop een specifieke indeling aangeven met het bijbehorende deelassortiment. Ook het opzetten van meerdere webshops en het toewijzen van webtemplates is eenvoudig.<BR><BR> Met onze webparts kunnen delen van een webshop gebruikerafhankelijk verschijnen. Bijvoorbeeld aanbiedingen voor een bepaalde doelgroep. Of een banner die alleen op bepaalde dagen toont. Net als webparts zijn nieuwsitems toe te voegen. Daarvoor kan gekozen worden uit verschillende templates.<BR><BR> En dat alles in zoveel talen als nodig is.

Lees meer
Webshop

Webshop

Webshops binnen de MarketTools structuur zijn perfect toegesneden op (grote) assortimenten met uitgebreide productinformatie en klanten met een (complexe) individuele kortingsstructuur. De geïntegreerde synchronisatie van MarketTools zorgt daarbij voor een vlekkeloze uitwisseling van gegevens, van ERP-systeem tot aan webshops.<BR><BR> <h5>Minimaal onderhoud</h5> Bij de MarketTools webshops is de rode draad dat MarketTools zoveel mogelijk automatiseert en dubbel, overbodig werk voorkomt. Na het koppelen in het CMS zijn afbeeldingen binnen enkele seconden beschikbaar op de website, in alle benodigde formaten. Dat geldt natuurlijk ook voor andere aanpassingen in productinformatie en voor alle wijzigingen welke via uw ERP-systeem beschikbaar zijn: productgegegevens, prijzen, voorraad etc.<BR><BR> <h5>Multi-webshops</h5> Binnen MarketTools is het zeer gemakkelijk om meerdere webshops met verschillende (overlappende) assortimenten aan te sturen. De unieke MarketTools synchronisatie blijft, ook bij meerdere webshops, garant staan voor een naadloze koppeling van alle gegevens die voor de webshops van belang zijn. Naast het assortiment is elke webshop in presentatie uniek te maken. Zo kunt u kiezen voor één herkenbare layout in al uw webshops met kleine verschillen of voor volkomen verschillende layouts wanneer u zich bijvoorbeeld richt op diverse doelgroepen. Vanuit het CMS kunt u elke webshop voorzien van uw eigen visie in stijl. Een aparte homepage, introductiebanners op elk indelingsniveau en natuurlijk kleur en fontgebruik. Daarin kunt u voor elk van uw multi-webshops verschillende keuzes maken.<BR><BR> <h5>Meer gemak voor uw klanten</h5> Een extra overweging voor klanten om zaken te doen via uw webshop is gemak. Bij B2B ligt dit iets anders dan bij B2C. Bij grote klanten met veel filialen is het verzamelen van alle informatie voor een order al een behoorlijk deel van het werk. De inkoper communiceert met de filialen over wat er nodig is of aangevuld moet worden alvorens hij uw bestelmand kan vullen. Een MarketTools webshop heeft hier de oplossing voor waarmee de inkoper van uw klant heel veel tijd bespaart en zijn motivatie verhoogt wordt om met u zaken te doen. De inkoper kan alle filialen een inlogcode geven die gekoppeld is aan een door hem in te stellen assortiment, eventueel uitgebreid met een maximaal budget. Elk filiaal kan nu zijn eigen bestellijst invullen. De inkoper kan besluiten deze orders direct door te laten of kan aangeven dat hij deze eerst wil in zien en goedkeuren waarna hij met één druk op de knop de bestellijsten als order aan laat maken.<BR><BR> <h5>Bedrijfseigen presentatie</h5> Een MarketTools webshop regelt heel veel geautomatiseerd. Dit betekent niet dat een webshop een keurslijf is zonder eigen inbreng. De mogelijkheden in presentatie zijn vrijwel onbeperkt waarbij heel veel oplossingen al via instellingen voorhanden zijn. In combinatie met uw instellingen en een gekozen template is altijd een passend ontwerp te vinden.<BR><BR> <h5>Complexe kortingen en prijzen</h5> De meeste B2B verkopen hebben meer nodig dan een simpele prijsstructuur. Speciale prijzen en kortingen voor debiteuren of debiteurgroepen, producten of groepen van producten met of zonder staffel of aktieprijzen voor een beperkte periode. Al deze combinaties worden ondersteund in MarketTools, dus ook in de webshops. Automatisch gekoppeld aan uw ERP-systeem, zonder upload van excel-sheets.

Lees meer

Maak van e-commerce een success! Vraag nu een demonstratie aan van MarketTools Cloud.