Meertaligheid vergroot de markt

Internationale webshops, flexibel en slim

Eenmaal alles onder controle met een online-kanaal in eigen land is de stap naar onze buurlanden en daarbuiten aanlokkelijk en ogenschijnlijk relatief eenvoudig.
Het aantal aanbieders dat vanuit online-kanalen naar het buitenland verkoopt groeit gestaag.
Ook trouwens de concurrentie vanuit het buitenland.

Met het vertalen van de statische teksten op de webshops, wat vlaggetjes bovenin en een buitenlandse url is het meeste wel geregeld.

Niet helemaal ....
Voor bedrijven met grote technische assortimenten begint het dan pas. Duizenden artikelen voorzien van vertalingen van teksten, kenmerken en veiligheidsbladen. Met Google translate of via een vertaalbureau. In beide gevallen is het snel en accuraat toevoegen van belang. MarketTools Cloud biedt een aantal slimme tools om grote assortimenten in meerdere talen te presenteren.

Zo kent het CMS functiescheiding op taak en taal.
Daarmee kan een vertaalbureau toegang krijgen tot het CMS om alleen teksten in een specifieke taal in te voeren. Dus geen kopieslagen maar rechtstreeks invoeren.

Een ander voordeel is dat MarketTools Cloud unieke kenmerken en eenheden apart beheert. Eenmaal vertaald zijn deze vervolgens bij alle artikelen zichtbaar

Het inlezen en omzetten van grote hoeveelheden informatie in een andere taal kan ons team in korte tijd regelen. Handig bij de eerste opzet van een assortiment in meerdere talen.

Meer weten over onze talenknobbel?
Bel ons +31 (0)36 546 5009 of email naar markettools@ipssoftware.com

Maak van e-commerce een success! Vraag nu een demonstratie aan van MarketTools Cloud.